Ekonomiskt oberoende – Hur man får ekonomisk frihet


Ekonomiskt oberoende

Att vara ekonomiskt oberoende är något som de allra flesta någon gång dagdrömmer om med jämna mellanrum. Att obekymrat kunna gå och lägga sig utan att ställa väckarklockan för att inte försova sig till morgondagens arbetspass eller att kunna spendera mer tid med nära och kära snarare än enformiga arbetsuppgifter.
Men vad innebär det egentligen att vara ekonomiskt oberoende? Och hur kan gemene man faktiskt nå zonen av ekonomisk frihet som låter individen leva ett liv med större rörelsefrihet och svängrum? Denna artikel innehåller

  • Definition ekonomiskt oberoende
  • Tips för ekonomiskt oberoende
  • Räkneexempel

Läs vidare för att lära dig mer om detta ämne som många drömmer om, men allt för få uppnår.

Definition av ekonomiskt oberoende

Denna fras är attraktiv för marknadsförare och den syns ofta i sammanhang så som ”alla kan bli miljonärer” eller ”så blir du ekonomiskt fri”. Att sälja drömmen om ekonomiskt oberoende är enkel då många blandar ihop den faktiska innebörden med att vara rik. Men en ekonomiskt oberoende person måste inte per definition vara en rik person.
Istället har han inkomster som täcker levnadskostnaderna utan att vara beroende av en lön eller statliga bidrag. Inkomsterna kommer istället från en eller flera alternativa källor, så kallade passiva inkomster. Att bli ekonomiskt oberoende behöver alltså inte betyda att man måste bli rik eller ha väldigt mycket pengar.
Se bara till att dina kostnader är mindre än de pengar som kommer in.

ekonomiskt oberoende
ekonomiskt oberoende

 

Vad är en passiv inkomst?

Det som skiljer en passiv inkomst från en ”aktiv inkomst” är att en passiv inkomst kommer utan någon större arbetsinsats. I folkmun säger man ofta att man låter pengarna arbeta för dig snarare än att du arbetar för pengar. Att ha tillgång till denna intäktstyp är väldigt fördelaktigt, framför allt när det kommer till att som individ bli ekonomiskt oberoende.
En passiv inkomst kan fås på flera olika sätt, exempelvis genom att äga fastigheter som kan hyras ut och varje månad generera ett kassaflöde. En stor fördel med passiva inkomster är att reglerna och lagarna rörande beskattning av dessa inkomster ofta skiljer sig från hur man som arbetstagare skattar på sin lön på ett fördelaktigt sätt.

Grundstenen är sparande

Den rikaste mannen i Babylon
Precis som med allt annat är det viktigt att förstå grundprinciperna för vad man önskar uppnå och inom privatekonomi är sparande fundamentalt. Det första steget i att generera passiv inkomst och bli en ekonomiskt oberoende person är att införskaffa kapital som kan investeras och på sikt generera kassaflöde. Detta är något som kan uppnås genom sparande.

Precis som George S Clason skrev i den populära boken Den rikaste mannen i Babylon
”Rikedom växer, likt ett majestätiskt träd, från ett litet frö”

Genom att spara och investera delar av din inkomst i en eller flera olika investeringsformer kan du över tid genererar en passiv inkomst och bli ekonomiskt oberoende. Låt oss citera George S Clason igen
”Vägen till välstånd öppnades när jag beslutade att en del av vad jag tjänade tillhörde mig”

Metod för ekonomiskt oberoende

När sparandet är på plats är nästa steg i att generera en passiv inkomst och bli ekonomiskt oberoende att finna investeringar där sparkapitalet kan generera avkastning. Detta var något som för de flesta var svårt att uppnå innan banker introducerades och pengarna hölls i madrassen.

Men genom att spara på banken kunde gemeneman få ränta på sina besparingar vilket givetvis är en typ av passiv inkomst. Dessvärre är dagens räntor så låga att det sparade kapitalet riskerar att ätas upp av inflationen om de lämnas på ett räntebärande sparkonto.

Mest populärt

Ett av de absolut mest populära sätten att skapa avkastning på sparat kapital är att investera i fonder, aktier och andra värdepapper. Detta har gjorts enklare under de senaste åren med hjälp av tmäklare som erbjuder aktiedepåer online vilket möjliggör för privatpersoner att sköta sina aktieaffärer hemifrån. Historiskt sett har börsen haft en genomsnittlig avkastning motsvarande cirka sex – sju procent per år. Men som investerare måste man ha i åtanke att detta är ett genomsnitt, ibland förlorar de investeringar man gjort värde.  Det innebär att börsen är en mer riskfylld investeringsform än den traditionella bankräntan.

Med det i åtanke är viktigt att inte blint investera sina hårt förvärvade pengar i aktier, särskilt kritisk bör man vara i dagens klimat där forum och andra medier säljer idéer med bakomliggande agendor.

”Råd är ofta gratis, men var noggrann med att enbart lyssna på de goda”
Citatet ovan är även det hämtat från ”Den rikaste mannen i Babylon”, en bok som absolut kan vara värd att läsa både för inspiration och ökad kunskap rörande sparande och investeringar. Så vad kan tjäna som alternativ till den som inte vill investera på börsen men ändå önskar bli ekonomiskt oberoende?

Alternativa metoder

Något som har vuxit i popularitet i närtid är att låna ut pengar till andra privatpersoner, så kallad P2P utlåning vilket kan vara intressant att läsa mer om. Fler artiklar om detta ämne återfinns självklart hos oss på Samuelssons Rapport. Därutöver kan man i och med teknikens framsteg försöka bygga en hemsida och därigenom generera inkomster, alternativt investera i bostäder.
Detta är så klart bara några få av alla de möjligheter som finns att bli ekonomiskt oberoende, så var kreativ och försök komma fram med olika affärsidéer som på sikt kan medföra att du blir ekonomiskt oberoende.

ekonomiskt oberoende
ekonomiskt oberoende

Beräkning för ekonomiskt oberoende

Många som önskar uppnå en finansiell status där de är ekonomiskt oberoende ställer sig ofta frågan, hur mycket pengar behöver jag för att faktiskt kunna titulera mig som ekonomiskt oberoende?
Enligt definitionen ovan beror det på hur mycket utgifter individen har då levnadskostnaderna måste täckas av de passiva inkomsterna och således är det en fråga som är svår att besvara. Men med det sagt följer nedan ett räkneexempel som kan antas vara rimligt.

Enligt SCB var medianlönen i Sverige 30.000 kronor per månad under 2017, vilket om vi antar att skatten är 33% ger en månads inkomst 20000 kronor. Låt oss vidare anta att individen i exemplet sparar 10% av sin nettoinkomst varje månad vilket lämnar oss med utgifter motsvarande 18.000SEK per månad, 216.000 kronor per år.

Eftersom det vanligaste sättet att investera sparat kapital är på börsen antar vi att det är härifrån den passiva inkomsten förväntas komma med en genomsnittlig avkastning om 7% per år. Givet dessa antaganden behöver individen, grovt räknat, 3.086.000 kronor på börsen för att den passiva inkomsten ska göra leda till ekonomiskt oberoende. Denna beräkning ignorerar dock beskattningen på avkastningen.

Summering

Att vara ekonomiskt oberoende innebär att en individ har tillräckligt med inkomster för att täcka sina utgifter utan att vara beroende av att förvärvsarbeta. Det finns flera sätt för att bli ekonomiskt oberoende, vanligen genom att investera i aktier eller att komma fram med en affärsidé som på sikt kan generera pengar. Grunden för att bli ekonomiskt oberoende är att spara pengar som kan investeras och därmed bli alternativa inkomstkällor till lönekuvertet.

 


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *